Znakomita lokalizacja - handel, usługi

lokalizacja: Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych

1 353 000 PLN

485 PLN / m2

Opis nieruchomości

Zachęcamy do zakupu nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2.788m2 + udział ¼ w prawie własności drogi
dojazdowej wewnętrznej 4862/293
Działka położona jest w Siemianowicach Śląskich przy ul. Aleja Młodych.
Nr. geodezyjny działek: 4857/42, 4861/293
Populacja w promieniu 600m: ok. 4.000 osób
Populacja miasta: ok. 70.000 mieszkańców


I. Przedmiotem oferty jest nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2.788m2


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny położonego wzdłuż Alei Młodych w Siemianowicach Śląskich uchwalonego uchwałą nr 44/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dna 28 września 2017 r. ( Dz.Urz. Woj.Śląskiego, poz.5355) teren znajduje się na rysunku planu oznaczony symbolem:
„U2” - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
• Przeznaczenie podstawowe- budynki usługowe
• Przeznaczenie dopuszczalne:
a. Budynki garażowe, jako towarzyszące budynkom usługowym,
b. Zieleń urządzona,
c. Urządzenia sportu i rekreacji,
d. Dojścia, dojazdy,
e. Ciągi piesze i rowerowe,
f. Parkingi.
II. Dla terenu ustalono następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1. Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 50%
2. Wskaźnik intensywności zabudowy:
a. Maksymalny: 2
b. Minimalny: 0,3
3. Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 25%
4. Wysokość zabudowy:
a. Wysokość budynku usługowego do 15m
b. Wysokość budynku garażowego, jako towarzyszącego budynkom usługowym do 6m
c. Wysokość obiektów budowlanych w zakresie budowli i obiektów małej architektury ( za wyjątkiem budynków), urządzeń sportu i rekreacji do 6,5m
5. Szerokość elewacji frontowej :
a. Usługowego: według indywidualnych rozwiązań projektowych,
b. Budynku garażowego: według indywidualnych rozwiązań projektowych.
6. Kształt dachu:
a. Dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 40°, z dopuszczeniem stosowania dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 2°do 15° oraz dachów płaskich do 7°
b. Dla budynków garażowych dopuszcza się dachy płaskie do 7° lub jednospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 2° do 15°.
III. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną ( udział ¼ w prawie własności ) a wjazd znajduje się od strony wschodniej.
Wymiary działki:
a. Długość : ok.58mb - wzdłuż drogi wewnętrznej
b. Szerokość: ok. 46mb
Przez teren nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia, natomiast w obrębie działek dostępne są: wodociąg, gazociąg, energia elektryczna.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się :
a. Od strony wschodniej tereny usługowe „U3”, „PU”
b. Od strony zachodniej, w odległości ok.60m tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena ofertowa nieruchomości netto 1.100.000 zł +VAT 23%
Cena ofertowa nieruchomości brutto 1.353.000 zł

Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod nr tel.: 732 84 84 84
Oglądanie nieruchomości jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z jednodniowym wyprzedzeniem.

Cena nie zawiera opłat notarialnych, opłaty sądowej, Kupujący zwolniony z PCC.
Dokładne opłaty możesz uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 732 84 84 84 lub korzystając z kalkulatora opłat na stronie internetowej.

Kontakt do opiekuna:

VAX Nieruchomości

Adam Wałoszek
Nieprawidłowy adres E-mail
Mapa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.