Świadectwa charakterystyki energetycznej

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków
28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – dalej u.ch.e.b. oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Podstawowym założeniem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmienione rozwiązanie prawne nakładają na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dodatkowe obowiązki związane z przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej w odpowiedniej formie, obowiązki informacyjne dotyczące zbywanego lub wynajmowanego budynku lub jego części oraz obowiązki dotyczące kontroli okresowych w zakresie systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Najważniejsze

 • Zasadniczo za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części odpowiada właściciel tego budynku poprzez tzw. „zapewnienie” sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Nabywca lub najemca nie może zrezygnować z uprawnienia do otrzymania kopii albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiednio – przy sporządzeniu aktu notarialnego, przy zawarciu umowy najmu.
 • Jako novum wprowadza się regulację zawartą w art. 11 ust. 6 u.ch.e.b. obligującą notariusza do odnotowania w akcie notarialnym umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu faktu przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej przez podmiot zobowiązany do jego przekazania.

Fragment opracowania LEX - Kopytowska Maria


Zamów wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w VAX Nieruchomości

Obsługiwany obszar: powiat mikołowski, Katowice - Podlesie, Katowice - Zarzecze, Ruda śląska - Halemba

Czas realizacji: do 14 dni

Cennik dla nieruchomości z dokumentacją techniczną budowlaną:

 • Lokal mieszkalny / mieszkanie: 799,00zł brutto
 • Dom jednorodzinny: 1.230,00zł brutto
 • Dom wielorodzinny: 750,00 zł brutto/lokal mieszkalny
 • Inne nieruchomości: cena do indywidualnego ustalenia

Wymagane dokumenty techniczno - budowlane do prawidłowego wykonania certyfikatu:

 • Projekt Budynku
 • Rzuty mieszkania
 • Specyfikacje techniczne lub dokładne dane na temat izolacji, okien, drzwi itp.)
 • Dokładne informacje na temat systemu i żródła ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Faktury za energię (pomocne)
 • Systemy odnawialnych źródeł energii
 • Użyte materiały budowlane

Przy lokalach mieszkalnych, niezbędne dokumenty najczęściej posiada Spółdzielnia Miaszkalniowa lub Zarządca.

W przypadku braku wymaganych dokumentów techniczno - budowlanych, konieczne jest przeprowadzenie obmiarów lub inwentaryzacji.

Koszty takiej usługi każdorazowo są ustalane indywidualnie i średnio kształtują się w kwocie:

 • dla lokalu mieszkalnego: od 370,00 zł
 • dla domu jednorodzinnego: od 1.230,00 zł
 • dla domu wielorodzinnego: od 615,00 zł brutto/lokal mieszkalny
 • dla innych nieruchomości: cena do indywidualnego ustalenia

Proszę o wycenę wykonania certyfikatu energetycznego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.